ONZE WERKWIJZE

Starten

Elk project begint met de vraag: “Waarom hebben we hier een digitale oplossing nodig?" In creatieve sessies dagen we jou uit om buiten de vaste kaders te denken. Samen verzamelen we de motivatie en kernwaarden voor het project. Met deze kennis in het achterhoofd gaan wij nadenken over functionaliteit en functies - wat wil jij bereiken en hoe gaan eindgebruikers bijdragen aan dit doel?

User stories

Met behulp van user stories creëren we een lijst met de belangrijkste functies voor een Minimum Viable Product (MVP). Dit is een zeer vroege testversie van het product. In de eerste fase van de MVP richten we ons op wireframes.

Wireframes

Wireframes zijn in feite blauwdrukken waarin je de structurele plaatsing van elementen, functies en navigatie kunt zien. In een iteratief proces testen we de wireframes met de doelgroep, zodat we een beter beeld krijgen van de behoeften van de eindgebruikers.

Door te werken met wireframes kunnen we in een vroeg stadium alvast een visuele impressie geven. Het product begint te leven en wordt tastbaar - waardoor er kritisch naar het product wordt gekeken. Wijzigingen kunnen in deze fase eenvoudig worden doorgevoerd.

Design

We gebruiken de userstories om te controleren of alle functionaliteit en functies zijn opgenomen in het product. Wanneer alles naar wens is, gaan we aan het visuele gedeelte werken. Met kleur, typografie, iconen, animaties en interacties creëren we unieke producten en zinvolle ervaringen.